Bc. Tomáš Hájek

Diplomová práce

Podnikové informační systémy

Business Information Systems
Anotace:
Tématem diplomové práce jsou podnikové informační systémy, jejich vývoj, prvky a struktura. Práce uvádí možnosti IT podpory podnikových procesů se zaměřením na jejich automatizaci. V praktické části práce popisuje analýzu a optimalizaci podpůrných procesů dopravní firmy spolu s možnostmi jejich IT podpory využitím systémů automatické identifikace. Závěr práce popisuje vybraná řešení IT podpory a přípravu …více
Abstract:
The topic of this thesis are business information systems, their development, elements and structure. The thesis describes IT support possibilities of business processes with a focus on automation. The practical part of this thesis describes analysis and improvement of the support processes at the transport company and the possibilities of their IT support using automatic identification systems. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS