Bc. Daniel METLIČKA

Diplomová práce

Rusko-japonská válka

Russo-Japanese war.
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat klíčové události vztahu mezi Japonskem a Ruskem na Dálném východě ve druhé polovině 19. století, které vedly na počátku 20. století k válce. Modernizace Japonska byla hlavním důvodem, proč začalo pronikat do Koree, to posléze eskalovalo válkou s Čínou. Po vítězné válce muselo Japonsko předat Port Artur zpět do Číny kvůli Intervenci tří (Rusko, Francie a Německo). Symbolem …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze key events of the relationship between Japan and Russia in Far East in the second half of the 19th century that led at the beginning of the 20th century to war. The modernization of Japan was main reason why they began to penetrate to Korea, which lately escalated to war with China. After victorious war, Japan had to hand over Port Arthur back to China because of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

METLIČKA, Daniel. Rusko-japonská válka. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/