Vlasta POLANSKÁ

Bachelor's thesis

Výtvarný projev v běžné mateřské škole a alternativní škole.

Artistic expression in a common kindergarten and an alternative school.
Anotácia:
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji projevu a rozvoji dětského výtvarného projevu. V další části je zaměřena na vývoj a rozdělení grafiky. Zaměřila jsem se také na popis alternativní mateřské školy. Praktická část bakalářské práce obsahuje konkrétní témata a postupy jednotlivých předgrafických a grafických technik vhodných pro děti předškolního věku. Součástí …viac
Abstract:
The thesis is composed of two major parts theoretical and practical. In theoretical section it describes expression and development of children's artistic expression. Next part is focused on development and partition of graphic. It also describes alternative nursery garden. Practical part on the other hand is focused on specific topic and process individual pregraphic and graphic technique which are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Dagmar Jurková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLANSKÁ, Vlasta. Výtvarný projev v běžné mateřské škole a alternativní škole.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta