Ondřej SUKOVATÝ

Bakalářská práce

Matematický simulační model malé vodní elektrárny

Mathematical simulation model of small hydropower plant
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce obsahuje rešerši simulačního nástroje Simulink a Dymola se zaměřením na Dymolu, v které jsem měl za úkol sestavit simulační model malé vodní elektrárny. Dalším cílem je vytvoření případové studie zvolené malé vodní elektrárny a následně srovnat vypočítané výsledky se simulací.
Abstract:
This Bachelor thesis contains the research on the simulation tools Simulink and Dymola, with emphasis on Dymola, which I was tasked to compose simulation model of small water power plant. Next objective of the thesis is creation of the case study of selected small water power plant and compare the computed results with simulation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Sirový, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUKOVATÝ, Ondřej. Matematický simulační model malé vodní elektrárny. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika