Michaela TAJČOVÁ

Bakalářská práce

Politický aktivismus na lokální úrovni

Political activism at the local level
Anotace:
Bakalářská práce Politický aktivismus na lokální úrovni se zabývá politickým aktivismem soustředěným především v oblasti Lovosic. Práce je zaměřena na konkrétní problematiku, a sice dostavbu dálnice D8, která s sebou přináší mnoho problém?. Hlavním problémem se stává střet příznivc? dálnice se zastánci přírody např. Děti Země. Cílem této práce je popsat samotný politický aktivismus a dále ho více specifikovat …více
Abstract:
Bachelor thesis: Political activism at the local level is engaged in political activism centered mainly in Lovosice. Work is focused on specific issues, namely the completion of the D8 motorway, which brings with it many problems. The main problem is the highway supporters clashing with proponents of such nature. Children of the Earth. The aim of this paper is to describe the actual political activism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Novotný, Ph.D. M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TAJČOVÁ, Michaela. Politický aktivismus na lokální úrovni. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta