Dana PIŠTĚLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Etnická stereotypizace z pohledu dětí v česko-německé perspektivě

Ethnic stereotyping from the point of view of children in the Czech-German perspective
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza stereotypního vnímání Němců z pohledu dětí, konkrétně dětí navštěvující 9. třídu základní školy. Vybrala jsem si dvě školy, na kterých byl výzkum proveden. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se věnuji vymezení pojmů stereotyp, stereotypizace. Dále se zabývám česko-německými vztahy, které byly velmi silně ovlivněny historickým děním, nejvíce …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to analyse a stereotypical perception of Germans from the perspective of children, concretely the children, who attend the ninth grade of elementary school. I chose two elementary schools, where the research was held. The bachelor thesis is divided into two parts. In a theoretical part, I deal with the definition of a terms of a stereotype and a stereotyping. Hereafter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIŠTĚLÁKOVÁ, Dana. Etnická stereotypizace z pohledu dětí v česko-německé perspektivě. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.