Bc. Iveta Kuricová

Diplomová práce

Vlivy edukačního procesu v základní škole speciální na osobnost žáka

The Effects of the Educational Process in the Special School for Students' Personality
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vlivech edukačního procesu v základní škole speciální na osobnost žáka. Zabývá se faktory výchovně vzdělávací činnosti, které kladně působí na rozvoj žáků s těžkým zdravotním postižením a na jejich osobnostní stránku. V praktické části byly vypracovány kasuistické studie zabývající se jednotlivými žáky, které vycházely z přímého pozorování, nestandardizovaných rozhovorů …více
Abstract:
The thesis discusses the effects of the educational process in elementary school special on the personality of the pupil. It deals with the factors of educational activities,that positively affect the development of students with severe disabilities and their personal page. In the practical part was developed casuistic studies of individual pupils, based on the direct observation, interviews and analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta