Věra FLACHSOVÁ

Diplomová práce

Školní zralost dětí s vícečetným postižením.

School matury of children with multiple disability.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku školní zralosti dětí s vícečetným postižením. Hlavním cílem je zjištění úrovně školní zralosti dětí s vícečetným postižením, na základě získaných teoretických znalostí a vyhodnocení edukačně-hodnotícího profilu. Cílem teoretické části je analýza textů z dostupné odborné literatury. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole …více
Abstract:
Dissertation is concentrated on issue of school maturity of multiple handicap children. The main purpose is to find out the school maturity level of multiple handicap children on the basis of gained theoretical knowledge and evaluation of educational ? evaluating profile. The purpose of theoretical part is textual analysis from available reference books. Theoretic part of dissertation is divided in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLACHSOVÁ, Věra. Školní zralost dětí s vícečetným postižením.. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta