Věra FLACHSOVÁ

Master's thesis

Školní zralost dětí s vícečetným postižením.

School matury of children with multiple disability.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku školní zralosti dětí s vícečetným postižením. Hlavním cílem je zjištění úrovně školní zralosti dětí s vícečetným postižením, na základě získaných teoretických znalostí a vyhodnocení edukačně-hodnotícího profilu. Cílem teoretické části je analýza textů z dostupné odborné literatury. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole …more
Abstract:
Dissertation is concentrated on issue of school maturity of multiple handicap children. The main purpose is to find out the school maturity level of multiple handicap children on the basis of gained theoretical knowledge and evaluation of educational ? evaluating profile. The purpose of theoretical part is textual analysis from available reference books. Theoretic part of dissertation is divided in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2013
Accessible from:: 29. 3. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FLACHSOVÁ, Věra. Školní zralost dětí s vícečetným postižením.. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta