Bc. Miroslava Hricová

Diplomová práce

Leasing v souladu s českou účetní legislativou a IFRS

Leases According to the Czech Accounting Legislation and IFRS
Abstract:
The aim of the diploma thesis Leasing according to the czech accounting legislation and IFRS is to analyze different approaches of the chech accounting legislation and IFRS to accounting and reporting leases. The theoretical part of the thesis focuses on lease legislation, demonstration of related accounting procedures and mutual comparison of both approaches. Theoretical knowledge is subsequently …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce Leasing v súlade s českou účtovou legislatívou a IFRS je analyzovanie rozdielneho prístupu k účtovaniu a vykazovaniu majetku obstaraného formou leasingu podľa českých účtovných predpisov a IFRS. Teoretická časť práce sa zameriava predovšetkým na právnu úpravu leasingu, znázornenie súvisiacich účtovných postupov a vzájomné porovnanie oboch prístupov k účtovaniu a vykazovaniu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta