Bc. Jana Vachová

Master's thesis

Využití canisterapie u žáků s dětskou mozkovou obrnou

Applying Canistherapy with Students with Cerebral Palsy
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výzkumem vlivu canisterapeutického působení na celkový vývoj osobnosti žáků s dětskou mozkovou obrnou. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž tři kapitoly jsou teoretické a čtvrtá kapitola je věnována praktickému šetření. První kapitola se zabývá vymezením pojmu dětská mozková obrna, její etiologií, nejčastějšími přidruženými vadami, vhodnými terapiemi pro žáky s dětskou …more
Abstract:
The diploma work is engaged in research of canisterapeutic effect on the overall personality development of students with infant cerebral palsy. Thesis is divided into four chapters, while three chapters are theoretical and the fourth chapter is devoted to practical investigation. The first chapter deals with the definition of the term infant cerebral palsy, its etilology, the most common associated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 8. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2009
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta