Bc. Jana Vachová

Diplomová práce

Využití canisterapie u žáků s dětskou mozkovou obrnou

Applying Canistherapy with Students with Cerebral Palsy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výzkumem vlivu canisterapeutického působení na celkový vývoj osobnosti žáků s dětskou mozkovou obrnou. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž tři kapitoly jsou teoretické a čtvrtá kapitola je věnována praktickému šetření. První kapitola se zabývá vymezením pojmu dětská mozková obrna, její etiologií, nejčastějšími přidruženými vadami, vhodnými terapiemi pro žáky s dětskou …více
Abstract:
The diploma work is engaged in research of canisterapeutic effect on the overall personality development of students with infant cerebral palsy. Thesis is divided into four chapters, while three chapters are theoretical and the fourth chapter is devoted to practical investigation. The first chapter deals with the definition of the term infant cerebral palsy, its etilology, the most common associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta