Bc. Šárka Němcová

Bakalářská práce

Možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské unie v České republice se zaměřením na Evropský sociální fond

Possibilities to Use Financial Sources from the EU Funds in the Czech Republic focused on European Social Fund
Anotace:
Moje bakalářská práce na téma „Možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské unie v České Republice se zaměřením na Evropský sociální fond“ je rozčleněna na osm kapitol z nichž první část je teoretická a druhá praktická. V teoretické části práce se nejprve zabývám regionální a strukturální politikou Evropské unie. Dále popisuji fondy EU, jejich řízení, členění a jejich operační programy. …více
Abstract:
My bachelor project is going to take closer look at "Possibilities to Use Financial Sources from the EU Funds in the Czech Republic focused on European Social Fund“ is divided in eight chapters where first part is theoretical and second is practical.I will engage in regional and structural politics of EU in theoretical part. E also describe the EU funds, their management, structure and operational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa