Jan Klimeš

Diplomová práce

Rodinný podnik ve světě globalizace

Family business in a world of globalization
Anotace:
Počátek 21. století se nese v duchu hospodářských turbulencí. Jednou z příčin je akcelerující informační a komunikační doba. Hledání stability je jedním z elementárních úkolů současnosti pro politiky, ekonomy a jiné jednotlivce či organizace. Rodinné podniky jsou stabilizátorem domácích ekonomik díky své dlouhodobé orientaci. Bývají více averzní k riziku a spekulativnímu kapitálu. Podstatný podíl rodinných …více
Abstract:
The beginning of the 21st century is floating in a spirit of economical turbulences. One of the cause is the accelerating information and communication era. Searching for stability is one of the key tasks for politicians, economists and other individuals or organizations. Family businesses are stabilizers of economies thanks to the long term orientation. They tend to avoid speculative capital and they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/64173

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod