Bc. Kristýna Černá

Bakalářská práce

Závažnost edukace v léčbě amblyopie

The importance of education in the treatment of amblyopia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá důležitostí edukace v léčbě amblyopie. V úvodní části je popsáno jednoduché binokulární vidění, jeho vývoj a patologie binokulárního vidění. Následující kapitola je věnována amblyopii, typům amblyopie, diagnostice a její léčbě. Hlavní část práce pojednává o edukaci v léčbě amblyopie a poukazuje na možné problémy, které mají vliv na léčbu. Při edukaci, zabývající se léčbou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the importance of education in the treatment of amblyopia. The introductory part describes simple binocular vision, its development and pathology of binocular vision. The next chapter is dedicated to amblyopia, types of amblyopia, diagnosis and treatment of amblyopia. The main part of the thesis deals with education in the treatment of amblyopia and points out possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Hana Fraitová
  • Oponent: Bc. Kateřina Malá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta