Mgr. Jana Šenkýřová

Bachelor's thesis

Principy Montessori pedagogiky v Montessori mateřské škole

Principles of Montessori Pedagogy in Montessori Kindergarten
Anotácia:
Bakalářská práce Principy Montessori pedagogiky v Montessori mateřské škole se zabývá principy, kterými se během celého dne v Montessori mateřské škole řídí. První část se zaměřuje na seznámení s Montessori principy, druhá část obsahuje popis běžného dne a uvádí konkrétní zásady, kterými jsou v dané mateřské škole jednotlivé principy pedagogiky Montessori naplňovány. Výzkum je orientován kvalitativně …viac
Abstract:
Bachelor thesis Principles of Montessori pedagogy in Montessori kindergarten deals with principles that are in effect throughout the day at Montessori kindergarten. The first part focuses on introducing the Montessori principles, the second part contains a description of a common day and provides specific principles which are met at the kindergarten. Research is focused qualitatively and his method …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Staudková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta