Iveta KWACZKOVÁ

Bakalářská práce

Obsahová analýza strategických dokumentů celoživotního vzdělávání v ČR

Content Analysis of Strategic Documents of Lifelong Learning in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem strategických dokumentů celoživotního vzdělávání v ČR. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Teoretická část práce nabízí teoretická východiska týkající se celoživotního učení, historie výchovy a vzdělávání v ČR po roce 1989, vzdělávacích potřeb, rozvoje vzdělávání, lidské-ho kapitálu a cílových skupin ve vzdělávání dospělých. Praktická část je zaměřena …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the strategic documents of lifelong learning in the Czech Republic. The work is divided into practical and theoretical part. The theoretical part provides the theoretical basis for lifelong learning, the history of edu-cation in the Czech Republic after 1989, training needs, development of education, human capital and target groups in adult education. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KWACZKOVÁ, Iveta. Obsahová analýza strategických dokumentů celoživotního vzdělávání v ČR. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe