Mgr. Matej Sabo

Bachelor's thesis

Scripting for the Java platform (JSR 223)

Scripting for the Java platform (JSR 223)
Abstract:
Cieľom práce je zhodnotiť možnosti skriptovacích jazykov na platforme Java. Práca obsahuje zhrnutie silných a slabých stránok jazyka Java a skriptovacích jazykov a výklad špecifikácie JSR-223. Súčasťou práce je ukážková aplikácia, ktorá využíva API opísané v špecifikácii. Vybrané implementácie Java Script Engine sú porovnané. V závere nastieňujem ďalší možný vývoj technológie.
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the potential of scripting languages on the Java Platform. The work includes a summary of strengths and weaknesses of Java and scripting languages, and an explanation of the specification JSR-223 Scripting in Java. An example application that uses the API described in the specification is presented. Selected script engine implementations are compared. In the conclusion …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.