Mgr. Pilmajer Pilmajer

Diplomová práce

Odmítání očkování s aktualizací ohledně pandemie covid-19 a s mezinárodními a evropskými souvislostmi

Vaccine Hesitancy Actualised by the Covid-19 Pandemic with Focus on International and European Aspects
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice odmítání povinného očkování a nevyužití dobrovolného očkování s aktualizací ohledně pandemie onemocnění COVID-19. Cílem práce je analýza problematiky odmítání očkování, tedy odmítání povinného očkování, či nepodstoupení dobrovolného očkování, na úrovni českého, mezinárodního a unijního práva. Dále práce posuzuje okolnosti onemocnění COVID-19 a právní úpravy, která …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of refusal of compulsory vaccination and non-use of voluntary vaccination with an update on the pandemic of the COVID-19 disease. The aim of the thesis is to analyse the issue of refusal of vaccination, i.e. refusal of compulsory vaccination or non-use of voluntary vaccination, at the level of Czech and international and European Union law. Furthermore, the thesis assesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo