Romana ZAVŘELOVÁ

Bachelor's thesis

Využití počítače v zájmovém vzdělávání v Teplicích

Use of computers in extracurricular education in Teplice
Abstract:
Tématem bakalářské práce je Využití počítače v zájmovém vzdělávání v Teplicích. Teoretická část bakalářské práce se nejprve zaobírá historií, vývojem a popisem počítače. V krátkosti se věnuje operačním systémům, internetu a výzkumným metodám. Hlouběji se zaměřuje na zájmové vzdělávání, do kterého ze zákona spadá středisko volného času. Prakticko-výzkumná část obsahuje cíle výzkumu, charakteristiku …more
Abstract:
The subject of this bachelor´s work is Application of computers in interest education in Teplice. At first theoretical part deals with history, development and description of computers. In short it is engaged in operating systems, internet and explorative methods. Deeply it has been focused on interest education, which involves an institution of leisure time by law. Practical-exploration part includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lukáš Círus

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZAVŘELOVÁ, Romana. Využití počítače v zájmovém vzdělávání v Teplicích. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta