Bc. Martin Korbel

Diplomová práce

Webový editor a interpret pro vykreslování želví grafiky

Web editor and interpret for turtle graphics
Anotace:
Záměrem diplomové práce bylo vytvořit učební pomůcku pro výuku informatiky na středních a základních školách, která by měla rozvinout u studentů logické a analytické myšlení. Cílem bylo navrhnout takový jazyk a vývojové prostředí, které by bylo vhodné pro výuku programování, zbytečně nezatěžovalo studenty složitou syntaxí, poskytovalo grafický výstup a přitom bylo platformově nezávislé. Úvodní část …více
Abstract:
The purpose of this thesis was to create an educational tool for teaching computer science at secondary and primary schools, which should develop students' logical and analytical thinking. The aim was to propose a language and development environment that would be suitable for teaching programming. It would not burden students by the complex syntax, provided graphical output while was the platform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jana Tůmová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky