Bc. Kristýna Jonová

Bakalářská práce

Metody, formy a specifika výuky v české škole v Soluni

Methods, forms and specifics of teaching at the Czech school in Thessaloniki
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o metodách a formách výuky v české škole v Soluni, stejně tak jako o specificích, která tuto výuku provází. Práce se dělí na dvě základní části, teoretickou a praktickou. První část se věnuje objasnění legislativy zahraničního vzdělávání českých občanů, historického pozadí řecko-české migrace a organizacím poskytujícím české vzdělání v zahraničí. Dále je věnována pozornost …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the methods and forms of teaching used at the Czech school in Thessaloniki, as well as with the specifics that accompany this teaching. The thesis is divided in two basic parts, theoretical and a practical one. The first part deals with the clarification of the legislation of foreign education of Czech citizens, the historical background of Greek-Czech migration and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta