Bc. Kristýna Jonová

Bachelor's thesis

Metody, formy a specifika výuky v české škole v Soluni

Methods, forms and specifics of teaching at the Czech school in Thessaloniki
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o metodách a formách výuky v české škole v Soluni, stejně tak jako o specificích, která tuto výuku provází. Práce se dělí na dvě základní části, teoretickou a praktickou. První část se věnuje objasnění legislativy zahraničního vzdělávání českých občanů, historického pozadí řecko-české migrace a organizacím poskytujícím české vzdělání v zahraničí. Dále je věnována pozornost …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the methods and forms of teaching used at the Czech school in Thessaloniki, as well as with the specifics that accompany this teaching. The thesis is divided in two basic parts, theoretical and a practical one. The first part deals with the clarification of the legislation of foreign education of Czech citizens, the historical background of Greek-Czech migration and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Radek Pospíšil
  • Reader: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta