Ing. Veronika Lisá

Bakalářská práce

Genderové role muže a ženy v reklamě

Gender role of men and women in advertising
Anotace:
Genderové rozdíly mezi muži a ženami jsou velmi často utvářeny společností. Jsou znakem dané společnosti. Jsou to rozdíly, které nám jsou přisouzeny ihned po narození bez ohledu na to zda k nám opravdu pasují. Společnost je přijímá a nepřemýšlý nad tím proč jsou dány zrovna takhle. Tyto rozdíly zde byly vždy a vždy mezi námi budou. Záleží jen na nás, na naší kultuře, výchově či společnosti jak se k …více
Abstract:
Gender differences between men and women are often shaped by society. They feature the society. These are differences that are attributed to us immediately after birth, regardless of whether we really fit. The society is accepting and not think about why they are made like that. These differences were always there and always will be with us. Depends only on us, on our culture, upbringing or society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimíra Ilievová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace