Ladislav NAVRÁTIL

Bakalářská práce

Hodnocení dodavatelů hutního materiálu pro nákup u firmy T-Machinery a.s.

Evaluation of metallurgical materials suppliers for the purchase for company T-Machinery corporation
Anotace:
Bakalářská práce řeší téma hodnocení dodavatelů hutního materiálu. Teoretická část bakalářské práce vychází z definice požadavků na hodnocení dodavatelů. Těžiště teo-retické části bakalářské práce je v hodnocení dodavatelů. V praktické části je na konkrétním příkladě představen postup hodnocení dodavatelů hutního materiálu podniku T-Machinery a.s. Výsledkem bakalářské práce je návrh možných aplikací …více
Abstract:
Bachelor thesis topic deals evaluation of metallurgical material suppliers. The theoretical part of the bachelor thesis is based on the definition of requirements for evaluation of suppliers. The focus of bachelor thesis theoretcal part is the evaluation of suppliers. In the practical part is on a specific example presented the evaluation process of suppliers of metallurgical material for T-Machinery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010
Identifikátor: 15482

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRÁTIL, Ladislav. Hodnocení dodavatelů hutního materiálu pro nákup u firmy T-Machinery a.s.. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management

Práce na příbuzné téma