Bc. Tomáš Dvorník

Bakalářská práce

Funkce dvou realit v šamanismu

The Function of Two Dimensional Reality in Shamanism
Anotace:
Práce se zabývá teoretickými přístupy strukturální antropologie a Victora Turnera k rituálu a uplatněním teorie liminality a communitas v rámci šamanismu.Je rozdělena na tři části. První část tvoří základní přehled vývoje přístupu k rituálu v kontextu anglické antropologické školy. Druhou část práce tvoří z části shrnutí současného stavu procesu hledání vhodné definice šamanismu a z části pokus o zasazení …více
Abstract:
The bachelor thesis when dealing with theoretical approaches of structural anthropology is focused mainly on both Victor Turner´s approaches to ritual and application of theory of liminality and communitas within the framework of shamanism. In this thesis, consisting of three parts, the first one includes the basic review of the development of the approach to ritual within the context of English school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika