Bc. Tomáš Dvorník

Bachelor's thesis

Funkce dvou realit v šamanismu

The Function of Two Dimensional Reality in Shamanism
Abstract:
Práce se zabývá teoretickými přístupy strukturální antropologie a Victora Turnera k rituálu a uplatněním teorie liminality a communitas v rámci šamanismu.Je rozdělena na tři části. První část tvoří základní přehled vývoje přístupu k rituálu v kontextu anglické antropologické školy. Druhou část práce tvoří z části shrnutí současného stavu procesu hledání vhodné definice šamanismu a z části pokus o zasazení …more
Abstract:
The bachelor thesis when dealing with theoretical approaches of structural anthropology is focused mainly on both Victor Turner´s approaches to ritual and application of theory of liminality and communitas within the framework of shamanism. In this thesis, consisting of three parts, the first one includes the basic review of the development of the approach to ritual within the context of English school …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2010
  • Supervisor: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philosophy / Study of Religions