Marie Slámová

Bachelor's thesis

Obchodní rejstřík po rekodifikaci soukromého práva

Register after recodification of the private law
Anotácia:
Cílem této práce je odpovědět na otázku, zda je nová právní úprava zápisů do veřejného rejstříku složitější a náročnější na právní vědomí zapisovaných subjektů. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - rešeršní a aplikační. Literární rešerše obsahuje souhrn změn v legislativě obchodního rejstříku od roku 1991 až do současnosti. Jsou popsány účinky zápisů do obchodního rejstříku a jejich dopady …viac
Abstract:
The aim of this work is to answer the question whether the new current legislation of entering the Public Register is more difficult and demanding for legal awareness of legal entities. The bachelor thesis is divided into two parts - the literary part and the practical part. The literature review provides a summary of changes in the Business Register legislative since 1991 to nowadays. Furthermore …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses x2y183 x2y183/2
22. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
22. 5. 2016
Halíčková, K.
23. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.