Bc. Iva Adamcová

Bakalářská práce

Sociální sítě a jejich vliv na společnost

Social networks and their impact on society
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje vlivu sociálních sítí a internetu na společnost. Teoretická část se zaměřuje zejména na kyberzávislosti, druhy sociálních sítí a hrozby, které v kyberprostoru ohrožují společnost. Velká část práce je věnována detailnímu popisu jednotlivých trestných činů, které se odehrávají v kyberprostoru, ale také prevenci proti hrozbám. Praktická část je cílena zejména na mladší generace …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of social networks and the Internet on society. The theoretical part focuses on cyber-dependencies, types of social networks and threats threatening society in cyberspace. The great part of this thesis is devoted to a detailed description of individual crimes which take place in cyberspace, but also to prevent threats. The practical part is particulary targeted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Opalecká
  • Oponent: Mgr. Vladimír Oliberius

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace