Kateřina ŠÍMOVÁ

Bakalářská práce

Místní a pomístní jména a možnosti jejich využití ve výuce na základní škole

Place Names and the Possibilities for their Use in Elementary Education
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je poukázat na možnosti využití toponym ve výuce geografie za použití výsledku z vlastního šetření v Jablonném nad Orlicí. K řešení jsme nejprve použili metody sloužící k terénnímu sběru místních a pomístních jmen. Poté jsme místní a pomístní jména, s podporou teorie toponomastiky i didaktiky, aplikovali na teoretické příklady, které se dají využít jako oživení vyučování …více
Abstract:
The aim of this thesis is to refer to the possibilities of use of place names in teaching geography using results of our own survey in Jablonné nad Orlicí. At first, we used methods serving for collection of place names in the mentioned town. Then, with the basic theoretical information from toponymy and didactics, we tried to apply place names on theoretical examples which can be used as modification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014
Zveřejnit od: 19. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍMOVÁ, Kateřina. Místní a pomístní jména a možnosti jejich využití ve výuce na základní škole. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.