Dominik Šlahař

Diplomová práce

Podnikové sociální sítě - kritické faktory úspěchu

Enterprise Social Networks - Critical Success Factors
Anotace:
Diplomová práce Podnikové sociální sítě -- kritické faktory úspěchu se, jak už její název napovídá, zabývá oblastí podnikových sociálních sítí, především jejich zaváděním do pod-niků. Jelikož se jedná o relativně novou technologii, nestačila se ustálit ani terminologie, ani principy, na základě kterých podnikové sociální sítě fungují. Proto jsem si jako cíl práce určil zjištění, jaké kritické faktory …více
Abstract:
Diploma thesis Enterprise Social Networks - Critical Success Factors is, as its name sug-gests, deals with the area of Enterprise Social Networks, especially implementing into the businesses informatics. Since this is a relatively new technology, terminology, nor the prin-ciples aren't stabilize. That's why I choose target of this thesis to determine what critical factors leading to the success of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Libor Gála
  • Oponent: Tomáš Feige

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45340