Mgr. Kristýna Hájková

Master's thesis

Strategie zvládání stresu, pracovní zátěž a depresivita u zdravotních sester

Coping strategies, work load and depression among nurses
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo popsat copingové strategie, které užívají zdravotní sestry při vyrovnáváním se stresujícími životními situacemi, a prozkoumat míru deprese a vnímané pracovní zátěže. Výzkum se zároveň zaměřoval na vztahy mezi proměnnými a jejich společné působení. Výzkumný vzorek se skládal ze 447 zdravotních sester (96,4 % žen a 3,6 % mužů) z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení v …more
Abstract:
The aim of this master thesis was to describe coping strategies used by nurses to deal with stressful life events and to investigate the prevalence of depression and perceived work load in this group. Study was also focusing on relationships between these variables and their common functioning. The research group consisted of 447 nurses (96,4 % female and 3,6 % male) from hospitals and other medical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Alena Pučelíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta