Mgr. Katarína Chovancová

Disertační práce

Inštitucionálne práva parlamentnej opozície v Česku a na Slovensku a ich uplatňovanie v komparatívnej perspektíve

Institutional rights of parliamentary opposition in the Czech Repulic and Slovakia and their usage in comparative perspective
Anotace:
Jediným aktérom s možnosťou kontrolovať vládu a ovplyvňovať ju priamo v parlamente je parlamentná opozícia. Tá nie je v prípade slovenského ani českého parlamentu nijak formálne inštitucionalizovaná, napriek tomu disponuje signifikantnými možnosťami na kontrolu vlády. Táto dizertačná práca analyzuje všetky inštitucionálne práva opozície v Národnej rade Slovenskej republiky a Poslaneckej snemovni Českej …více
Abstract:
The only actor capable of controlling and influencing the government right inside the legislature is parliamentary opposition. In the case of Slovak and Czech parliaments, parliamentary opposition is not formally institutionalized. However, it has significant capacities for controlling the government. This thesis analyses all the institutional rights of the opposition in the National Council of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Marek Rybář, M.A., doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií