Mgr. Tereza Indrová

Bakalářská práce

Code-mixing in online social networks

Code-mixing in online social networks
Anotace:
Tato práce se zaobírá jazykem online diskusních fór a zkoumá jej jako projev počítačově zprostředkované komunikace. V první části je počítačově zprostředkovaná komunikace definována ve spojitosti se psanou a mluvenou normou jazyka. Následně představuji online diskusní fóra a popisuji různé varianty, lišící se svou strukturou. Poté se zaměřuji na zásady komunikace, které jsou obecně uznávány i v rámci …více
Abstract:
The thesis deals with the language of online discussion forums. It examines the language as a manifestation of text-based computer-mediated communication. In the first part, computer-mediated communication is defined in connection with the spoken and written norms of language. In the latter part, I first define online discussion forums and describe structural varieties that can be employed; then I …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura