Theses 

Code-mixing in online social networks – Mgr. Tereza Indrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Mgr. Tereza Indrová

Bakalářská práce

Code-mixing in online social networks

Code-mixing in online social networks

Anotace: Tato práce se zaobírá jazykem online diskusních fór a zkoumá jej jako projev počítačově zprostředkované komunikace. V první části je počítačově zprostředkovaná komunikace definována ve spojitosti se psanou a mluvenou normou jazyka. Následně představuji online diskusní fóra a popisuji různé varianty, lišící se svou strukturou. Poté se zaměřuji na zásady komunikace, které jsou obecně uznávány i v rámci komunikace prostřednictvím Internetu (především Griceovy zásady); a speciální pozornost věnuji jevům, které tyto zásady porušují. V závěru práce zkoumám vybrané prvky vyskytující se v jazyku online diskusních fór, které jsou pro tento druh komunikace specifické a zásadní. Popis těchto rysů je doplněn příklady.

Abstract: The thesis deals with the language of online discussion forums. It examines the language as a manifestation of text-based computer-mediated communication. In the first part, computer-mediated communication is defined in connection with the spoken and written norms of language. In the latter part, I first define online discussion forums and describe structural varieties that can be employed; then I concentrate on the maxims of communication that are recognized in Internet-based communication with special regard to phenomena that break these rules. Finally, I examine selected features of the language of discussion forums which are unique to this way of communication, providing supporting evidence.

Keywords: Computer-mediated communication, spoken communication, written communication, online discussion forums, maxims of communication, acronyms, initialisms, emoticons, misspelling, punctuation, capitalization

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz