Bc. Martin Adamec

Diplomová práce

DEFINOVÁNÍ POJMŮ MÍSTO, REGION, MÍSTNÍ REGION V OČEKÁVANÝCH VÝSTUPECH A UČIVU RVP VČETNĚ JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE PRO ZŠ NA PŘÍKLADU SEMILSKÉHO REGIONU

Defining the concepts of place, region, local region in expected outcomes and czech curriculum of the Framework Educational Programme for Basic Education including their use in teaching at elementary school based on the example of The Greater Semily-area (North Bohemia, Czech Rep.)
Anotace:
Práce pojednává o pojmech místo, region a místní region a jejich využívání v rámci českého vzdělávání. Zabývá se jejich nejasným vymezením a s ním spojeným často matoucím používáním ve vybraných českých učebnicích i Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), přičemž zjišťuje a porovnává, jak jsou tyto pojmy chápány v zahraničních publikacích (zejména v Teaching Geography od Phila …více
Abstract:
The thesis discusses the concepts of place, region and local region and their use within the Czech education. It deals with their unclear definition, which is associated with a commonly confusing use in selected Czech textbooks and Framework Education Programme for Elementary Education (FEP EE). At the same time, it identifies and compares how these concepts are understood in foreign publications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Adamec, Martin. DEFINOVÁNÍ POJMŮ MÍSTO, REGION, MÍSTNÍ REGION V OČEKÁVANÝCH VÝSTUPECH A UČIVU RVP VČETNĚ JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE PRO ZŠ NA PŘÍKLADU SEMILSKÉHO REGIONU. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická