Bc. Zuzana Malatinská

Diplomová práce

Pakt stability a jeho vplyv na úroveň rastu vo vybraných krajinách EÚ

The Stability Pakt and its Influence on the Growth Level of the Selected Countries of the EU
Abstract:
The following graduation thesis focuses at an analysis of the macroeconomic situation of Slovakia, the Czech Republic and Germany as member states of the European Union. Simultaneously, the thesis describes the problems that the European Union has to come in terms with in order for its stability to remain unthreatened. It characterizes the individual tools and strategies that aim at having a stabilizing …více
Abstract:
Diplomová práca sa zamerala na analýzu makroekonomickej situácie Slovenska, Českej republiky a Nemecka, ako členských krajín Európskej únie. Zároveň popísala problémy, s ktorými sa Európska únia musí vysporiadať, aby jej stabilita nebola ohrozená. Charakterizuje jednotlivé nástroje a stratégie, ktorých úlohou je stabilizačne pôsobiť a zaistiť disciplinovanú fiškálnu politiku jednotlivých členských …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance