Martina Drahošová

Diplomová práce

Fenomén non-compliance u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2.typu

The Non-Compliance Phenomenon and the Diagnosis of a Diabetes Mellitus Second Type
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice non-compliance u pacientů s diagnózou diabetesmellitus 2. typu. Jejím cílem je zmapovat, na jakých faktorech závisí noncompliancepacientů s diabetes mellitus 2. typu a zjistit očekávání a priority pacientů.Teoretická část se se zabývá základním popisem nemoci diabetes mellitus. Následuječást věnovaná problematice non-compliance, členění, formám, příčinám,zjišťování …více
Abstract:
The diploma thesis deals with non-compliance in patients with type 2 diabetes mellitus. Its aim is to map out the factors that depend on the non-compliance of patients with type 2 diabetes mellitus and to determine patients' expectations and priorities. The theoretical part deals with the basic description of diabetes mellitus. The following part deals with non-compliance, disaggregation, forms, causes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Ondřej Lešetický
  • Oponent: Martina Bednářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72048