Bc. Andrea Kuběnová

Bakalářská práce

Priority španělského předsednictví v Radě EU a jejich reálné naplnění

Priorities of the Spanish Presidency of the European Union and their real fullfilment
Anotace:
Španělsko se ujalo úlohy předsedajícího státu Rady Evropské unie v první polovině roku 2010 ve velmi složité situaci. Stalo se totiž prvním státem ve vedení po přijetí Lisabonské smlouvy a navíc v době, kdy Evropu sužovala hospodářská a ekonomická krize. Jako hlavní cíl si proto stanovilo naplňování Lisabonské smlouvy. Za další priority si země vybrala obnovu hospodářství a vytváření nových pracovních …více
Abstract:
Spain held the post of presidency of Council of the European Union in the first half of 2010 in a really complicated situation. It was the first country in presidency after adopting Treaty of Lisbon and moreover in a time when Europe was suffering from economic crisis. As the main goal was set fullfilment of Treaty of Lisbon. As other priorities were chosen economic recovery and creating new job vacancies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií