Theses 

Prevence úrazů a státní podpora prevence – Lenka KŮSTKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

Lenka KŮSTKOVÁ

Bakalářská práce

Prevence úrazů a státní podpora prevence

Prevention of Injuries and State Prevention Support

Anotace: Cílem bakalářské práce na téma Prevence úrazů a státní podpora prevence bylo zjistit, jakým způsobem stát podporuje programy zaměřené na prevenci úrazů, a popis státních programů prevence a jejich následné zhodnocení. V kapitole Současný stav je popsán úraz, klasifikace úrazů, příčiny a následky úrazů, členění úrazů podle věku, specifika úrazovosti věkové kategorie 20 ? 40 let, prevence úrazů, aktivity WHO v oblasti prevence úrazů, aktivity státu a institucí v oblasti prevence úrazů a aktivity měst v oblasti prevence úrazů. V práci je použitý kvalitativní výzkum, metoda analýza dat a technika interview s otevřenými otázkami. Výzkumný soubor tvořilo sto devadesát pět jedinců ve věku 20 až 40 let. Výzkum probíhal ve třech oblastech (vesnice, malé město a větší město). Z výsledků práce vyplývá, že prevence úrazů je zaměřována především na dětskou populaci. Sami respondenti vnímají nabídku preventivních aktivit pro jejich věkovou kategorii jako velmi potřebnou, ale nedostačující. Výzkum dále popisuje fungování a využití Úrazového registru v praxi. Je zaměřen zatím pouze na dětskou populaci, ale plánem do budoucna je rozšířit jeho působnost i na dospělou populaci.

Abstract: I wanted to clarify two basic objectives through my thesis. The first objective was to determine how the state supports the programmes focused on injury prevention. The other objective was the description of state programmes and their subsequent evaluation. The theoretical section explains the concept of an injury. It also includes the classification of injuries, it explains the causes of injuries and their consequences, it deals with the classification of injuries by age, it focuses on the specifics of injuries in the age group of 20 to 40 years. It also describes the current status of injury prevention. It divides preventive efforts into the activities that fall within the activities of the World Health Organization (WHO), the state and institutions, and cities. The results of the thesis show that implemented preventive activities are focused primarily on school-age child population, as well as youth and young people. The data for this bachelor thesis was obtained through qualitative research methods, interview techniques with open questions. A data analysis was used to process the information. The respondents believe that there are not a sufficient number of preventive activities for their age group. The thesis research shows that the respondents consider injury prevention as clearly necessary and important. The thesis research also deals with using the Trauma Register in the state injury prevention programmes. The register is currently focused on the child population only. It is planned to extend the data to the adult population.

Klíčová slova: úraz, klasifikace úrazů, prevence úrazů, programy prevence úrazů, Úrazový registr ČR

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
  • Zveřejnit od: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Lavičková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 8. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KŮSTKOVÁ, Lenka. Prevence úrazů a státní podpora prevence. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:29, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz