Theses 

Prevence úrazů a státní podpora prevence – Lenka KŮSTKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work in Public Administration

Lenka KŮSTKOVÁ

Bachelor's thesis

Prevence úrazů a státní podpora prevence

Prevention of Injuries and State Prevention Support

Abstract: Cílem bakalářské práce na téma Prevence úrazů a státní podpora prevence bylo zjistit, jakým způsobem stát podporuje programy zaměřené na prevenci úrazů, a popis státních programů prevence a jejich následné zhodnocení. V kapitole Současný stav je popsán úraz, klasifikace úrazů, příčiny a následky úrazů, členění úrazů podle věku, specifika úrazovosti věkové kategorie 20 ? 40 let, prevence úrazů, aktivity WHO v oblasti prevence úrazů, aktivity státu a institucí v oblasti prevence úrazů a aktivity měst v oblasti prevence úrazů. V práci je použitý kvalitativní výzkum, metoda analýza dat a technika interview s otevřenými otázkami. Výzkumný soubor tvořilo sto devadesát pět jedinců ve věku 20 až 40 let. Výzkum probíhal ve třech oblastech (vesnice, malé město a větší město). Z výsledků práce vyplývá, že prevence úrazů je zaměřována především na dětskou populaci. Sami respondenti vnímají nabídku preventivních aktivit pro jejich věkovou kategorii jako velmi potřebnou, ale nedostačující. Výzkum dále popisuje fungování a využití Úrazového registru v praxi. Je zaměřen zatím pouze na dětskou populaci, ale plánem do budoucna je rozšířit jeho působnost i na dospělou populaci.

Abstract: I wanted to clarify two basic objectives through my thesis. The first objective was to determine how the state supports the programmes focused on injury prevention. The other objective was the description of state programmes and their subsequent evaluation. The theoretical section explains the concept of an injury. It also includes the classification of injuries, it explains the causes of injuries and their consequences, it deals with the classification of injuries by age, it focuses on the specifics of injuries in the age group of 20 to 40 years. It also describes the current status of injury prevention. It divides preventive efforts into the activities that fall within the activities of the World Health Organization (WHO), the state and institutions, and cities. The results of the thesis show that implemented preventive activities are focused primarily on school-age child population, as well as youth and young people. The data for this bachelor thesis was obtained through qualitative research methods, interview techniques with open questions. A data analysis was used to process the information. The respondents believe that there are not a sufficient number of preventive activities for their age group. The thesis research shows that the respondents consider injury prevention as clearly necessary and important. The thesis research also deals with using the Trauma Register in the state injury prevention programmes. The register is currently focused on the child population only. It is planned to extend the data to the adult population.

Keywords: úraz, klasifikace úrazů, prevence úrazů, programy prevence úrazů, Úrazový registr ČR

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2011
  • Accessible from:: 15. 8. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Lavičková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 8. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŮSTKOVÁ, Lenka. Prevence úrazů a státní podpora prevence. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 08:23, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz