Bc. Kateřina Malá

Diplomová práce

Riziko koncentrace úvěrového portfolia

Concentration risk in credit portfolios
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Riziko koncentrace úvěrového portfolia“ je vyhodnocení metod měření koncentračního úvěrového rizika a aplikace vybraných metod měření daného rizika na simulačním úvěrovém portfoliu banky. První část práce je zaměřena na deskripci bankovních rizik v obecné rovině s bližší specifikací koncentračního rizika bank - podstata, řízení, pohled na koncentrační riziko v procesu finanční …více
Abstract:
The subject of the thesis "Concentration risk in credit portfolios" is an evaluation of measuring methods of the concentration credit risk and application of selected methods on the simulation loan portfolio. The first part of thesis is focused on the description of bank risks in general with bigger specification on bank’s concentration risk - the principle, control, view of the matter of the concentration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Oleg Deev
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance