Ing. Pavla Skopalová

Bachelor's thesis

Rozpočtový proces státního rozpočtu a rozpočtů ÚSC

The budgetary process of the state budget and budgets of TSU
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozpočtu územních samosprávních celků a rozpočtu státu. V úvodu práce jsou nastíněny základní pojmy týkající se rozpočtování, a to včetně stávajících trendů - veřejné finance, veřejné rozpočty, integrovaný informační systém státní pokladny. Následující kapitoly se věnují konkrétním podobám rozpočtování, jak na úrovni státní, tak na úrovni municipální. Praktická …more
Abstract:
This thesis deals with the problems of state budget and the budgets of the municipalities. In the beginning of the thesis author describes the basic terms related to budgets including the trends - public finances, public budgets, integrated information system of the state cash. Next chapters describe the concrete form of process of making budgets – state budget, municipality’s budgets. Practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2013
  • Supervisor: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Kranecová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Law and Finance