Lukáš Kunovský

Diplomová práce

Projektování marketingové strategie na vybraný produkt

Project marketing strategy for selected product
Anotace:
Diplomová práce se věnuje projektování marketingové strategie na vybraný produkt. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům z marketingu, především postupu při projektování marketingové strategie a popisu jednotlivých částí, které tvoří základ komplexní marketingové strategie. V praktické části je představena společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., která mimo jiné vyrábí a prodává mražené …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on projecting of marketing strategy for selected product. The first part of this thesis is focused on the theoretical knowledge of marketing, especially the process of designing marketing strategy and description of the individual parts that form the basis of the comprehensive marketing strategy. The practical part introduces Bidfood Czech Republic s.r.o., which, among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace