Bc. Jiří CHLEVIŠŤAN

Diplomová práce

Mohylová pohřebiště v krajině: potenciál leteckého laserového skenování při průzkumu jižního Přešticka

Barrow cemeteries in the landscape: The potential of the airborne laser scannig during the survey of the south Přeštice-region.
Anotace:
Práce se zaměří na krajinný a prostorový kontext pravěkých pohřebních areálů, jejichž umístění v krajině mělo společenský i symbolický rozměr. Pomocí dat leteckého laserového skenování bude mapován rozsah mohylových pohřebišť a sledován výskyt dalších nemovitých památek v oblasti. Získaná data budou ověřována v terénu a mapa archeologických lokalit doplněna o další známé lokality v oblasti. Cílem práce …více
Abstract:
Thesis is focused on landscape and spatial content of the burial cemetery in south Přeštice region. It has been used ALS (Airborne laser scanning) data and it has been also tested a potential of this method for identification of archaeological features.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHLEVIŠŤAN, Jiří. Mohylová pohřebiště v krajině: potenciál leteckého laserového skenování při průzkumu jižního Přešticka. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie

Práce na příbuzné téma