Ing. Andres Santiago Rodriguez Ron

Diplomová práce

Nuclear Energy in the Future Energy Mix in Poland: A Case Study of the Polish Energy Sector

Nuclear Energy in the Future Energy Mix in Poland: A Case Study of the Polish Energy Sector
Anotace:
The purpose of this research is to find out if a nuclear power plant is indeed beneficial to the energy security of Poland. Therefore, the research uses the four dimensions of energy security proposed by Jonathan Elkind, and the energy security index proposed by Benjamin Sovacool for measuring and analyzing the energy security in Poland in the year 2010 without the construction of a nuclear power plant …více
Abstract:
The purpose of this research is to find out if a nuclear power plant is indeed beneficial to the energy security of Poland. Therefore, the research uses the four dimensions of energy security proposed by Jonathan Elkind, and the energy security index proposed by Benjamin Sovacool for measuring and analyzing the energy security in Poland in the year 2010 without the construction of a nuclear power plant …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií