Bc. Tomáš Adámek

Diplomová práce

Vyhodnocení vývoje ekonomické situace zemědělské společnosti

Evaluation of the economic situation of the agricultural society
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vyhodnocení ekonomického vývoje zemědělské společnosti pomocí metod finanční analýzy. Práce obsahuje teoretické seznámení s použitými metodami finanční analýzy a zdroji dat. Dále obsahuje seznámení s celkovou situací v prostředí, ve kterém společnost působí. V praktické části je popsána konkrétní společnost včetně změn praktikovaných v rámci krizového řízení …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the issue of evaluation of economic development of agricultural society by means of financial analysis methods. The thesis contains theoretical introduction to used methods of financial analysis and data sources. It also includes an introduction to the overall situation in the environment in which the company operates. The practical part describes a particular company, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management