Mojmír Machovský

Diplomová práce

Dovolená omezení volného pohybu zboží na vnitřním trhu EU se zaměřením na alkoholické nápoje

Legal Restrictions on the Free Movement of Goods in the EU Internal Market – Focus on Alcoholic Beverages
Anotace:
Tato práce se zabývá dovolenými omezeními volného obchodu na vnitřním trhu Evropské unie se zvláštním zaměřením na alkoholické nápoje. V první kapitole je postupně popsán vývoj volného obchodování v Evropě a jaká jsou zakázaná a jaká naopak povolená omezení volného pohybu zboží na vnitřním trhu v současné době. V další kapitole se pak práce zaměřuje konkrétně na obchod s alkoholickými nápoji mezi členskými …více
Abstract:
This thesis deals with allowed restrictions of a free trade on the internal market on the European Union with an emphasis to alcoholic beverages. First chapter describes a history and evolution of free trade in Europe and further focuses on current legal and non-legal restrictions of a free movement of goods on the internal market. The following chapter deals in particular with a trade of alcoholic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Vladimír Týč
  • Oponent: David Sehnálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava