Petra KOČKOVÁ

Bachelor's thesis

Zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti na 2. stupni základní školy

The Experience of School Prevention Methodologists with the Implementation of Drug Addiction Prevention at Czech Upper Primary Schools
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce jsou Zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti na 2. stupni základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, přičemž první část nastíní základní pojmy spojené s drogovou závislostí a s ní související prevencí, kterou blíže specifikuji a popíši její členění. Na konci teoretické části bude vymezena role školního metodika …viac
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is the experience of school prevention methodologists with the implementation of drug addiction prevention at upper primary schools. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first part outlines basic terms concerning drug addiction and related prevention. Drug addiction prevention is further defined and its classification explained. At the end …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOČKOVÁ, Petra. Zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti na 2. stupni základní školy. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses x44zwb x44zwb/2
23. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
23. 4. 2019
Marklová, E.
24. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.