Bc. Tereza Doležalová

Diplomová práce

Mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS aplikované ve vybraném podniku.

International Accounting Standards IAS / IFRS applied in the selected company.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou ve společnosti PARAMO, a. s. a porovnáním některých ukazatelů z hlediska Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) a české účetní legislativy. Práce má teoretickou a praktickou část, kdy v teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti finanční analýzy a IFRS a také metody finanční analýzy. Tyto metody jsou pak v praktické části aplikovány …více
Abstract:
This thesis deals with the financial analysis of the company PARAMO, a. s. and comparison of some indicators in terms of International Financial Reporting Standards (IFRS) and Czech accounting legislation. The thesis has a theoretical and practical part in which the theoretical part describes basic concepts of financial analysis and IFRS as well as methods of financial analysis. These methods are then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Irena Honková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doležalová, Tereza. Mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS aplikované ve vybraném podniku.. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní