Bc. Roman VYKUKA

Diplomová práce

Kontingenční analýza pro bezpečný provoz přenosových soustav

Contingency Analysis for Secure Operation of Transmission Power Systems
Anotace:
Práce se zabývá kontingenční analýzou jako nástrojem pro vyhodnocení bezpečnosti provozu přenosových soustav. Popisuje způsoby provádění kontingenční analýzy opakovaným výpočtem chodu soustavy Newton-Raphsonovou a Fast-Decoupled metodou a dále pomocí citlivostních faktorů. Tyto dva principy jsou porovnány z hlediska přesnosti obdržených výstupů a rychlosti výpočtu. Podstatná část práce je věnována …více
Abstract:
This thesis deals with the contingency analysis for security evaluation of transmission power systems. Both the Newton-Raphson and Fast-Decoupled power flow methods along with sensitivity factors are comprehensively described. These two methods are mutually compared in terms of solution accuracy and computation time. Main part of this thesis concentrates on the power flow analysis and both acceleration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 8. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Veleba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYKUKA, Roman. Kontingenční analýza pro bezpečný provoz přenosových soustav. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.5.2018

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 5. 2018 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická